Czasopismo POWERindustry

RADA PROGRAMOWA

REKLAMA – cennik i parametry techniczne

 

Wydania archiwalne POWERindustry:

2014_1_pi_Strona_01_mala

okladka_2013_3_Pi_www

2013_1_Pi_okladka

 

 

Magazyn POWERindustry kierujemy do firm i przedsiębiorstw, dla których kluczowym bądź istotnym zagadnieniem jest wytwarzanie energii, zarówno elektrycznej jak i cieplnej. Nasi czytelnicy to również przedstawiciele kopalń węgla kamiennego i kopalń rud miedzi.  Pismo trafia także do dostawców urządzeń i nowoczesnych technologii – firm działających w otoczeniu energetyki i górnictwa, będących niezbędnym ogniwem funkcjonowania skomplikowanego łańcucha procesu produkcji.

Publikowane materiały są odpowiedzią na zmieniające się potrzeby górnictwa i energetyki w zakresie rozwiązań technicznych, technologicznych i proekologicznych. Naszym celem jest zapewnienie dostępu do najbardziej aktualnej wiedzy i informacji technicznych, niezbędnych do prowadzenia nowoczesnych firm i przedsiębiorstw. Obszar tematyczny wydawnictwa obejmuje górnictwo, energetykę przemysłową, komunalną oraz pewne aspekty energetyki zawodowej i odnawialnej.

Przed polską gospodarką a w szczególności przemysłem i energetyką stoją poważne wyzwania. Liczymy, że magazyn POWERindustry pomoże Państwu rozwiązać wiele istotnych problemów i stanie się praktyczną platformą wymiany wiedzy i informacji.

Czasopismo ma zasięg ogólnopolski.